Vodootporni premaz Polyurea vodootporan je materijal visokih performansi

Vodootporni premaz Polyurea vodootporan je materijal visokih performansi. To je klasa spojeva nastalih reakcijom izocijanatnih komponenata i amino spojeva. Komponente izocijanata mogu biti monomeri, polimeri, derivati ​​izocijanata, predpolimeri i polupolimeri. Polimeri, koji nastaju reakcijom više-terminalnih aminskih spojeva ili polimera sa polu-polimerima koji sadrže poliizocijanat koji sadrže ponavljane uree

Vodootporni premaz Polyurea vodootporan je materijal visokih performansi. To je klasa spojeva nastalih reakcijom izocijanatnih komponenata i amino spojeva. Komponente izocijanata mogu biti monomeri, polimeri, derivati ​​izocijanata, predpolimeri i polupolimeri. Polimeri, oni su klasa makromolekularnih polimera sa ponovljenim strukturama na bazi uree u molekulama nastalim reakcijom više-terminalnih aminskih jedinjenja ili polimera i polupolimera koji sadrže poliizocijanate. Vodootporni premazi Polyurea koriste se u modernoj vodootpornoj konstrukciji. Široko se koristi. Koje su karakteristike poliurea vodootpornih premaza u usporedbi s drugim vodonepropusnim premazima? Na šta treba obratiti pažnju u građevinarstvu? Sljedeći će vam urednik reći karakteristike i mjere opreza pri gradnji vodootpornog premaza od poliuree. Nadam se da vam može pomoći.


Vrijeme objavljivanja: maj-27-2021